Het Paul van Ostaijenjaar

1996

Op uitnodiging van de Stad Antwerpen verzorgt Villanella de coördinatie van alle hedendaagse projecten en van de communicatie van het Paul van Ostaijenjaar. 200 kinderen op de straat; een gemeenteraadszitting geheel bestaand uit de gedichten van van Ostaijen, de loketbedioenden van de Burgerlijke Stand die gedichten reciteerden voor het publiek ... Het openingsweekend mikte op  een juiste sociale mix. De publiek-private samenwerking werd om verschillende redenen een succes. Er ontstond flexibiliteit op financieel en uitvoerend vlak. Er werd gewerkt vanuit een coherente artistieke visie zonder directe politieke bemoeienis op de vloer. Het werk en niets anders dan het werk van de dichter as het uitgangspunt... Het waren de kiemen voor wat later vertaald werd in de oprichting van vzw Antwerpen open. Het was de grote doorbraak van Villanella in de stad.